Tridon s.r.o.

SPRÁVA A PREVÁDZKOVANIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11 Žilina
Software pre jazykové učebne a laboratória LainLab

Oravská cesta 11
010 01 Žilina
Slovensko

+421 911 842 815, +421 910 558 330

Tridon s.r.o.

Kotrčiná Lúčka 179
013 02 Gbeľany
IČO: 54603838
DIČ: 2121743338 | IČ DPH: SK2121743338

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 44172/P